Bất động sản

Dự án: Khu trung tâm Thương mại thị trấn Lấp Vò

 

Tổng vốn đầu tư: 139.072.958.214đồng.

 

Qui mô diện tích:171.459m2. Bao gồm:

 

+ Đất ở: Tổng diện tích 55.739m2 chiếm 32,51% diện tích dự án. Bố trí 13 lô (lô 1 đến lô 13) # 495 nền.

 

+ Đất Thương mại – Dịch vụ: Tổng diện tích 38.791m2 chiếm 22,62% diện tích dự án gồm các hạng mục: Siêu thị hạng II diện tích 9.641m2, Khu Thương mại – Dịch vụ hạng II diện tích 29.150m2.

 

+ Đất Giao thông: Diện tích 66.917m2 chiếm 39,03% diện tích dự án.

 

+ Đất Công viên cây xanh: Diện tích 10.012 m2 chiếm 5,84% diện tích dự án.

 

Địa điểm đầu tư: Thị trấn Lấp Vò – huyện Lấp Vò – tỉnh Đồng Tháp.

 

Về cơ sở pháp lý:

 

Ngày 14/12/2009, UBND huyện Lấp Vò có Quyết định số 2039/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng và khảo sát địa hình Trung tâm Thương mại thị trấn Lấp Vò.

 

Sau đó, UBND huyện Lấp Vò có Công văn số 332/UBND-XDCB ngày 22/11/2010 giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) làm chủ đầu tư dự án Trung tâm Thương mại TT. Lấp Vò – huyện Lấp Vò – tỉnh Đồng Tháp.

 

Ngày 21/04/2011, UBND huyện Lấp Vò ra Quyết định số 2837/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt điều chỉnh qui hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Trung tâm Thương mại thị trấn Lấp Vò.

 

Ngày 09/07/2012, UBND huyện Lấp Vò ra Quyết định số 1869/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Trung tâm Thương mại thị trấn Lấp Vò.

 

Tiến độ thực hiện:

 

Công ty đã phối hợp với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của Huyện bồi thường được khoảng 90% diện tích dự án. Đến nay, UBND huyện cũng đã tiến hành bàn giao phần diện tích khu tái định cư cho Công ty triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng.

 

Hiện tại đã san lấp xong phần diện tích được bồi hoàn, đang xây dựng cơ sở hạ tầng phần diện tích bồi hoàn để có thể đưa vào khai thác và kinh doanh trong năm 2013.

Quay về trang trước