Cá tra cắt khúc

1. Tên sản phẩm: cá tra cắt khúc.

2. Miêu tả: con cá tra còn da, bỏ đầu, bỏ nội tạng, đã cắt vây, đuôi sau đó được cắt thành nhiều khúc vuông góc với chiều dài thân.

3. Màu sắc của thịt: không quan tâm.

4. Kích cỡ: chiều dày của mỗi khúc từ 2,5 đến 3cm, trọng lượng khúc: 90-150g, 150-220g.

5. Hóa chất xử lý: không có.

6. Hình thức cấp đông: Cấp đông rời IQF với lớp mạ băng bảo vệ bên ngoài là 5, 10, 15 và 20%.

7. Hình thức đóng gói: Túi lẻ 1 kg/túi, 1 kg/khay xốp/túi hoặc đóng xá thùng 5 kg hoặc 10 kg

 

Sản phẩm:

Cá tra cắt khúc, chưa cấp đông, còn da, bỏ vây đuôi, size 90-150g.

Quay về trang trước