Dầu đặc

A. STEARIN:

 

Là thành phần đặc thu được sau khi kết thúc quá trình tinh luyện. Sản phẩm này có một số đặc tính như sau:

 

1. Cảm quan.

Stt

Chỉ tiêu

Giá trị

1

Màu sắc

Trắng ngà (0.3R/1.7Y)

2

Mùi

Dễ chịu, không mùi tanh hay ôi khét

3

Vị

Nhạt

4

Trạng thái

Đặc, sệt

 

2. Vi sinh vật.

Stt

Chỉ tiêu

Giá trị

1

Tổng vi sinh vật hiếu khí

≤ 103

2

Coliform

≤ 10

3

E.Coli

≤ 03

4

S.aureus

Không có

5

Salmonella (/25 ml)

Không có

6

Tổng số bào tử nấm mốc, nấm men

Không có

 

3. Đặc tính hóa lý.

Stt

Chỉ tiêu

Giá trị

1

Nhiệt độ nóng chảy (0C)

440C

2

Điểm mờ (0C)

 

3

FFA (%)

≤ 0.16

4

IV (wijs)

≥ 57

5

PV (meq O2)

Không phát hiện

6

AnV (ppm)

≤ 2.62

7

Độ ẩm (ppm)

Không phát hiện

 

4. Thành phần hóa học.

Stt

Tên axít hữu cơ

Tỉ lệ khối lượng (%)

1

C12:0(Lauric)

0.1

2

C14:0 (Myristic)

4.0

3

C14:1 (Myristoleic)

0.1

4

C15:0 (Pantadecylic)

0.2

5

C16:0 (Palmitic)

35.3

6

C16:1t (Palmitoleic)

0.5

7

C16:1c (Sapienic)

1.0

8

C17:0 (Margaric)

0.4

9

C17:1 (Margaroleic)

0.1

10

C18:0 (Stearic)

10.5

11

C18:1t (Petroselenic)

0.8

12

C18:1c (Oleic)

33.8

13

C18:2t (Linoleic)

0.4

14

C18:2c (Linoleic)

10.1

15

C18:3t (Linolenic)

Không phát hiện

16

C18:3c (Linolenic)

0.3

17

C20:0 (Arachidic)

Không phát hiện

18

C20:1 (Eicosenic)

0.9

19

C22:0 (Beheric)

0.1

20

C22:1 (Cetoleic)

0.5

21

C20:2 (Eicosadienoic)

0.4

22

C20:3 (Eicosatrenoic)

0.2

23

C20:5 (EPA)

0.0

24

C22:3 (Docosatrenoic)

0.0

25

C22:4 (Docosatetraenoic)

0.1

26

C22:5 (Docosapentaenoic)

0.0

27

C22:6 (DHA)

0.1

28

b-Caroten (ppm)

0.85

SFA (%)

≤ 50

MUFA (%)

≥ 38

PUFA (%)

≥ 12

 

5. Công dụng:

Dầu đặc thu được sau tinh luyện có màu trắng đẹp, nhiệt độ tan chảy thấp khoảng 440C, có thể được sử dụng để chiên các sản phẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm như: mì ăn liền, bánh snack, khoai tây chiên, trái cây chiên đóng gói, . . . Ngoài ra, stearin là nguyên liệu chủ yếu và quan trọng nhất để chế biến shortening và magarine - sản phẩm sử dụng phổ biến trong công nghiệp thực phẩm, bánh kẹo.

 

 

Dầu đặc (stearin) sau tinh luyện

 


 

B. SHORTENING:

Công ty đang đầu tư thiết bị công nghệ sản xuất, sẽ đưa ra thị trường trong năm 2014.

 

C. BƠ (MAGARINE):

Công ty đang đầu tư thiết bị công nghệ sản xuất, sẽ đưa ra thị trường trong năm 2014.

Quay về trang trước