Fillet không tạo hình sạch

1. Tên sản phẩm: cá tra fillet thịt đỏ (hoặc cá tra fillet không tạo hình sạch)

2. Miêu tả: cá tra nguyên miếng fillet, không da, không xương, còn hoặc bỏ mỡ, còn hoặc bỏ thịt đỏ, còn hoặc bỏ bụng, còn dè, vanh gọn theo chu vi miếng fillet.

3. Màu sắc của thịt: không quan tâm

4. Kích cỡ miếng fillet: phân chia theo trọng lượng mỗi miếng fillet thuộc 1 trong 3 nhóm như sau: (6-8 oz, 8-10 oz, 10-12 oz, 12-up ) Hoặc (5-7 oz, 7-9 oz, 9-11 oz, 11-up ) Hoặc (120-170g, 170-220g, 220-280g, 280-up).

5. Hóa chất xử lý: mục đích nhằm tạo độ ngon cho sản phẩm, tạo cảm quan đẹp cho miếng fillet và bảo quản tốt sản phẩm trong kho lạnh. Loại hóa chất và tỉ lệ hóa chất tùy theo yêu cầu của khách hàng nhưng phải thuộc danh mục các chất được Việt Nam và quốc tế cho phép sử dụng.

6. Hình thức cấp đông:

- Cấp đông rời IQF với lớp mạ băng bảo vệ bên ngoài miếng fillet là 5, 10, 15 và 20%.

- Interleaved block khối lượng mỗi block là 5 kg hoặc 3kg với lớp mạ băng là 5, 10, 15 và 20%

7. Hình thức đóng gói:

- Đóng xá 10 Lb, 15 Lb, 20 Lb, 5 kg, 7 kg, 10 kg, 20 kg.

- Túi lẻ: 1 Lb, 2 Lb, 2,5 Lb, 500gr, 1.000 gr, 1.500 gr, 2.500 gr, 3.000 gr có rider hoặc in, IWP, IVP

 

Sản phẩm:

Cá tra fillet không tạo hình sạch, chưa cấp đông, còn thịt đỏ, còn mỡ, bỏ bụng, còn dè, size 170-220g, không xử lý hóa chất.

Quay về trang trước