Fillet tạo hình sạch

A. SẢN PHẨM CHÍNH:

 

1. Tên sản phẩm: cá tra fillet tạo hình sạch

2. Miêu tả: cá tra nguyên miếng fillet, không da, không xương, bỏ mỡ, bỏ thịt đỏ, bỏ bụng, còn dè hoặc bỏ dè, vanh gọn theo chu vi miếng fillet.

3. Màu sắc của thịt: Trắng, Hồng lợt, Hồng và Vàng Nhạt

4. Kích cỡ miếng fillet: phân chia theo trọng lượng mỗi miếng fillet thuộc 1 trong 3 nhóm như sau:

(4-6 oz, 6-8 oz, 8-10 oz, 10-12 oz, 12-up )

Hoặc (3-5 oz, 5-7 oz, 7-9 oz, 9-11 oz, 11-up )

Hoặc (60-120g, 120-170g, 170-220g, 220-280g, 280-up).

5. Hóa chất xử lý: mục đích nhằm tạo độ ngon cho sản phẩm, tạo cảm quan đẹp cho miếng fillet và bảo quản tốt sản phẩm trong kho lạnh. Loại hóa chất và tỉ lệ hóa chất tùy theo yêu cầu của khách hàng nhưng phải thuộc danh mục các chất được Việt Nam và quốc tế cho phép sử dụng.

6. Hình thức cấp đông:

-  Cấp đông rời IQF với lớp mạ băng bảo vệ bên ngoài miếng fillet là 5, 10, 15 và 20%.

-  Interleaved block khối lượng mỗi block là 5 kg hoặc 3kg với lớp mạ băng là 5, 10, 15 và 20%.

7. Hình thức đóng gói:

- Đóng xá 10 Lb, 15 Lb, 20 Lb, 5 kg, 7 kg, 10 kg, 20 kg.

- Túi lẻ: 1 Lb, 2 Lb, 2,5 Lb, 500gr, 1.000 gr, 1.500 gr, 2.500 gr, 3.000 gr có rider hoặc in, IWP, IVP

Sản phẩm:

Cá tra fillet tạo hình sạch, cấp đông IQF, màu trắng, size 120-170g, không hóa chất, mạ băng bảo vệ 2%.

 

Sản phẩm:

Cá tra fillet tạo hình sạch, chưa cấp đông, màu trắng, size 120-170g, không xử lý hóa chất.

 

Sản phẩm:

Cá tra fillet tạo hình sạch, cấp đông block 5kg, màu hồng lợt, size 170-220g, xử lý hóa chất 10%, mạ băng 10%.

 

B. CÁC SẢN PHẨM KHÁC:

Các sản phẩm chính nêu trên hiện nay đang được khách hàng trên toàn thế giới ưu chuộng chiếm trên 70% tổng sản lượng xuất khẩu của công ty, ngoài ra còn có các sản phẩm cá tra fillet tạo hình sạch phụ khác chiếm một lượng nhỏ do một số ít khách hàng yêu cầu. Các sản phẩm này có hầu hết các đặc điểm giống như sản phẩm chính ở trên ngoại trừ:


a. Cá tra fillet cắt: miếng cá tra nguyên sau khi fillet, không da, không xương, bỏ mỡ, bỏ thịt đỏ, bỏ bụng, còn dè hoặc bỏ dè, vanh gọn theo chu vi thì miếng fillet được cắt thành các miếng nhỏ hơn theo các cách sau:

 

- Cắt dọc miếng fillet, cắt xiên miếng fillet

- Cắt hình thoi, hình chữ nhật hoặc hình vuông

- Cắt sợi hoặc cắt xí ngầu.


Kích cỡ của từng miếng cắt sẽ do khách hàng đề nghị.

Cấp đông IQF, mạ băng đến 10%


 

Sản phẩm: Cá tra fillet cắt, cắt dọc miếng fillet, cấp đông IQF, màu trắng, size 40-60g/miếng, xử lý hóa chất 15%, mạ băng 5%.

Sản phẩm:

Cá tra fillet cắt, cắt hình chữ nhật, chưa cấp đông, màu hồng lợt, size 20-40g/miếng, xử lý hóa chất 15%.

 

 

b. Cá tra fillet cuộn hoa hồng: là cá tra nguyên miếng fillet, không da, không xương, bỏ mỡ, bỏ thịt đỏ, bỏ bụng, còn dè hoặc bỏ dè, vanh gọn theo chu vi miếng fillet sau đó sẽ cuộn tròn miếng fillet lại thành hình dạng giống như hoa hồng. Có thể cắt bớt độ dài hoặc kích cỡ miếng fillet. Kích cỡ sản phẩm sẽ là : 40-60g, 60-80g, 80-100g, v.v…Cấp đông IQF, mạ băng đến 10%.


Sản phẩm:

Cá tra fillet cuộn hoa hồng, chưa cấp đông, màu trắng, size 80-100g, không xử lý hóa chất.

 

 

c. Cá tra fillet xiên que: miếng cá tra nguyên sau khi fillet, không da, không xương, bỏ mỡ, bỏ thịt đỏ, bỏ bụng được cắt thành các miếng nhỏ hơn hình vuông hay chữ nhật. Kích cỡ các miếng nhỏ hơn do khách hàng yêu cầu. Sau đó, dùng que tre để xiên các miếng này thành chuỗi. Có thể khi xiên kết hợp với với rau củ quả như ớt xanh, ớt đỏ, v.v…tùy vào yêu cầu của khách hàng. Kích thước sản phẩm: 100g/que, 150g/que. Cấp đông IQF, mạ băng đến 10%.


Sản phẩm:

Cá tra fillet xiên que, chưa cấp đông, màu trắng, size 100g/que, không xử lý hóa chất.

 

Quay về trang trước