Cty CP ĐT Du lịch & Phát triển Thủy sản (Trisedco)


Hình thức : Công ty liên kết.


Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng.


Địa chỉ: Cụm công nghiệp Vàm Cống, QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.


Thành lập ngày: 15/3/2008 theo giấy CNĐKKD số 5203000095. Đăng ký thay đổi lần 8 ngày 29/6/2012 theo GCNĐKKD CTCP số 1600895650.


Đại diện theo pháp luật : Ông Lê Xuân Quế - Tổng giám đốc.


Ngành nghề kinh doanh :


Mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản đã qua chế biến


Nuôi trồng thủy sản nội địa


Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản


Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, bán buôn thực phẩm


Sản xuất dầu mỡ động vật.


Sơ nét về tình hình hoạt động:


Trisedco được IDI góp vốn thành lập để đầu tư nhà máy chế biến phụ phẩm cá Tra thành các sản phẩm có giá trị như bột cá, tinh dầu, thức ăn thủy sản.


IDI chiếm tỉ lệ góp vốn điều lệ 45,33 % của đơn vị này (tương đương 68 tỷ trên 150 tỷ đồng) và đã hoàn tất việc góp vốn như đăng ký.


Thông tin chi tiết xem thêm tại website: www.trisedco.vn

Quay về trang trước