Cty CP Tư vấn và Đầu tư Tài chính (ASTAR)


Hình thức : Công ty liên kết.

 

Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng.

 

Địa chỉ: 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, T. An Giang.

 

Thành lập ngày: 12/10/2000 theo giấy CNĐKKD CTCP số 1600583700 và thay đổi lần thứ 9 ngày 14/7/2011.

 

Đại diện theo pháp luật : Ông Bùi Cao cường – Tổng Giám đốc.

 

Ngành nghề kinh doanh :

 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

 

Nuôi trồng thủy sản nội địa.

 

Khai thác quặng kim loại và khai khoáng khác.

 

Sơ nét về tình hình hoạt động:

 

Theo Giấy phép kinh doanh, IDI chiếm 25% vốn điều lệ của đơn vị này (30/120 tỷ đồng) và đã hoàn tất việc góp vốn như đăng ký.

Quay về trang trước