Cty PURE SEAFOODS


Hình thức : Công ty liên kết.

 

Địa chỉ: 1370 Center Drive, Suite 206, Atlanta, Georgia 30338, USA

Tel: 1-678-803-0185           Fax: 1-770-668-9401

 

Thành lập ngày: năm 2012

 

Đại diện theo pháp luật : Alberto Valenzuela – Chủ tịch.

 

Ngành nghề kinh doanh :

 

Nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thủy hải sản.

Công ty IDI ủy quyền cho cá nhân đại diện góp vốn vào công ty này.

Quay về trang trước