Các sản phẩm khác

Cá Fillet, Tạo Hình Sạch, Cuộn Hoa Hồng

Cá Fillet, Tạo Hình Sạch, Cuộn Hoa Hồng

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Cắt Khúc Từ Cá Fillet, Tạo Hình Sạch, XIên Que

Cá Cắt Khúc Từ Cá Fillet, Tạo Hình Sạch, XIên Que

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Ức Cá Tra

Ức Cá Tra

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up